Haustprogrammet er klart!

Nytt i haust er at me startar kl 18.00 på quiltekveldane, altså ein time tidlegare enn det me har gjort før. Quiltelaget serverer kaffi og te, ta med mat sjølv.